Контакт

Боя се, че ако чужда цивилизация установи контакт с нашата, ще го направи с растенията и животните, след което ще ги научи как да се отърват от човешката напаст.