Публикации с етикет
Да България

Забележителен е ажиотажът в родните партийни кошери, след новината за появата на „Да, България!“. Притеснението е очевидно, но изразът на това притеснение е странен: повсеместно вайкане, за това, че не можело да се определи разположението на новия субект върху политическата координатна система. Като че ли това е най-важното.