Най-отегчителната телевизия в света… и защо е пристрастяваща