Наградата, която първо разсмива, а после навежда на размисъл