Тайните на най-противните природни създания, приложени в роботите